ανακοινωσεισ

25-06-2022

Υποβολή Αιτήσεων Μετεγγραφής.

Σας ενημερώνουμε ότι ως περίοδος υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής σε ειδικότητες Γ' Εξαμήνου του Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας (θα τις βρείτε στην Ενότητα: Οργάνωση ΙΕΚ) ορίζεται η 1η Ιουλίου 2022 έως 10η Ιουλίου 2022. Η αίτηση μετεγγραφής συμπληρώνεται είτε στη γραμματεία του Δ.ΙΕΚ (πρωινό ωράριο τον Ιούλιο), είτε γίνεται ηλεκτρονικά με αποστολή στο email (grammateia@iek-kalam.mes.sch.gr) και θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Αντίγραφο ατομικού φακέλου (χορηγείται από το ΙΕΚ προέλευσης)
  • AMKA 
  • Αίτηση μετεγγραφής (θα την βρείτε στην Ενότητα: Οργάνωση ΙΕΚ)  


31-05-2022

Ειδικότητες Παράλληλου Μηχανογραφικού 2022.

Ανακοινώθηκαν οι ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. στο Παράλληλο Μηχανογραφικό. Δείτε εδώ τις προσφερόμενες ειδικότητες από το Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας. Αφορά σε τελειόφοιτους και υποψηφίους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023 οι οποίοι υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο.

 

19-05-2022
Ανακοίνωση προς Εκπαιδευτές για παράδοση βαθμολογιών.

Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία διορία παράδοσης βαθμολογιών Προόδου & Εργασίας για το τρέχον εξάμηνο είναι η Τρίτη, 31 Μαΐου 2022. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

 

18-05-2022
Κατατάξεις αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θα δεχθεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 αιτήσεις για κατατάξεις αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης  Μαθητείας από τις παρακάτω ειδικότητες που είναι συναφείς με τα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος (Διοίκηση, Οικονομία, Πληροφορική, Μάρκετινγκ).
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

 

10-05-2022
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ανακοίνωση για άμεση ολοκλήρωση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων παλαιότερων εξαμήνων
Σύμφωνα με το έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Αρ. Πρωτ. Κ5/65965/07-06-2021), οι καταρτιζόμενοι (που ολοκλήρωσαν το Δ' Εξάμηνο μέχρι τον Ιούνιο του 2020) και οι οποίοι έχουν υποχρεωτική την Πρακτική Άσκηση και δεν την έχουν πραγματοποιήσει και ολοκληρώσει, θα πρέπει να την πραγματοποιήσουν και ολοκληρώσουν το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 48 του Ν4777/2021 & 27 του Ν. 4763/2020.

Προκειμένου οι καταρτιζόμενοι αυτοί να προλάβουν την παραπάνω προθεσμία, θα πρέπει να ξεκινήσουν την Πρακτική άμεσα. Εάν δεν ολοκληρωθεί η Πρακτική Άσκηση στα παραπάνω χρονικά περιθώρια, θα χαθεί η διετής φοίτησή στο ΙΕΚ και δε θα εκδοθεί η ΒΕΚ.

Επίσης, όσοι καταρτιζόμενοι δεν έχουν λάβει ακόμα ΒΕΚ λόγω εκκρεμοτήτων (π.χ. μη παράδοση Βιβλίου Πρακτικής ή Βεβαίωσης Παρουσίας), θα πρέπει να τα προσκομίσουν άμεσα στη γραμματεία του ΙΕΚ ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες.
 

22-04-2022
Κατατακτήριες εξετάσεις και απόφοιτοι Ι.Ε.Κ.
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση, με την οποία ορίζεται η διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι. Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο.
 

07-04-2022
Εθνική Πύλη Διά Βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του ΕΟΠΠΕΠ - Πρόσβαση στα εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ο ΕΟΠΠΕΠ ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό (μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και συμβούλων σταδιοδρομίας) ότι η πρόσβαση στα εργαλεία επαγγελματικού προσανατολισμού και τους επικαιροποιημένους θεματικούς καταλόγους πληροφόρησης για τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, την εκπαίδευση - κατάρτιση και την αγορά εργασίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη θα γίνεται στο εξής μέσω της 

Εθνικής Πύλης Δια βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (e-stadiodromia.eoppep.gr).
 

29-03-2022
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ως νέα προθεσμία για την υποβολή απογραφικών δελτίων εισόδου, στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος "Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένων ΙΕΚ" με κωδικό ΟΠΣ 5131399, ορίζεται η 5η Απριλίου 2022.

09-03-2022
ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ" ΜΕ MIS 5131399.
Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος "Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ" με κωδικό ΟΠΣ 5131399, του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», δίνεται η δυνατότητα επίδοτησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.ΕΚ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Αναρτάται η πρώτη έκδοση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, προς ενημέρωση και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών για την καταβολή του επιδόματος.
https://www.inedivim.gr/en/node/9844
Διευκρίνηση: Η αναδρομικότητα αφορά μόνο τις πρακτικές που ξεκίνησαν μετά την 01/09/2021 για πρώτη φορά.
 

08-03-2022

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επικουρικό προσωπικό Υπουργείου Υγείας.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τη διαδικασία πρόσληψης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 24/03/2022 και ώρα 24:00.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://loipoepikouriko.moh.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, θα ενεργοποιηθεί την Τρίτη 08-03-2022 στις 12.00 και η διαδικασία υποβολής θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 20-03-2022 στις 24:00.

Αφορά σε ΕΚΑΒ, νοσηλευτές κτλ.

Η εν λόγω διαδικασία ΔΕΝ αφορά προκήρυξη θέσεων αλλά καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων, ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες και τη οικονομική τους κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα προκύψουν.


04-03-2022
Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Εκπαιδευτών.

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Mητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. Επίσης τα ήδη ενταγμένα στο Μητρώο μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν στοιχεία της αίτησή τους.
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης θα ανακοινωθεί τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα νωρίτερα.

https://mitrooiek.minedu.gov.gr/#/JobApplication/WelcomeCandidate
 

20-02-2022
Έναρξη κατάρτισης για το Εαρινό Εξάμηνο 2022Α.

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 ξεκινούν τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου.

Οι καταρτιζόμενοι θα προσέλθουν στο χώρο του Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας ως εξής:

  • Στις 15:00, τα Β' Εξάμηνα
  • Στις 16:00, τα Δ' Εξάμηνα

Καλή αρχή σε όλους τους καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές.

 

09-02-2022
Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων 2022Α.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δίνεται παράταση για την υποβολή της Δήλωσης μαθημάτων μέχρι την Παρασκευή 11/02/2022 και ώρα 13:00 στο mitrooiek.minedu.gov.gr.
 

07-2-2022
Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων 2022Α.
Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας απευθύνει στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων ανά Δ.ΙΕΚ και Ειδικότητα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία και η οποία θα αφορά σε μαθήματα του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022Α. Η δήλωση των μαθημάτων θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης (mitrooiek.minedu.gov.gr), ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες δήλωσης μαθημάτων, από τη Δευτέρα 07 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11:00 έως την Τετάρτη 09  Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 21:00.
Τμήματα Δ.ΙΕΚ 2022Α (Α', Β', Δ' και Καταστήματα Κράτησης).


04-02-2022

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε το Πρόγραμμα Κατάρτισης για το Εαρινό Εξάμηνο 2022Α στην ενότητα Οργάνωση ΔΙΕΚ.
 

28-01-2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2021Β

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα της εξεταστικής του 2021Β και οι σχετικές οδηγίες έχουν αποσταλεί στα προσωπικά email σας.
Οι τελικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 ως και τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022.

Καλή επιτυχία σε όλους.

 

25-01-2022
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ για προθεσμία ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ
Σε συνέχεια παλαιότερης ανακοίνωσης μας σχετικά με την τελική προθεσμία ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης, σας υπενθυμίζουμε ότι:
"Για όσους καταρτιζόμενους δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική τους κατά την έναρξη της ισχύος του ν.4763/2020, ισχύει το άρθρο 48 παρ.3 του ν.4777/2021 σύμφωνα με το οποίο: «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν.4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022 (31/12/2022), σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27»".
Πρακτικά αφορά όσους καταρτιζόμενους ολοκλήρωσαν τη θεωρητική κατάρτιση ως και το 2020Α.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε  με τη γραμματεία του ΙΕΚ, από 13:00 ως 19:00, στο τηλέφωνο: 27210 94563.

 

22-01-2022

Ανακοίνωση για το Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.

Ενημερώνουμε τα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ ότι ο διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτήσεων ολοκληρώθηκε. Έως την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 20:00, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης της έκβασης του διοικητικού ελέγχου αποκλειστικά επί συγκεκριμένου/ων πεδίου/ων.
Αίτημα επανεξέτασης επί του συνόλου των πεδίων της αίτησης θα απορρίπτεται. Η υποβολή αιτήματος επανεξέτασης θα γίνεται αποκλειστικά στο πεδίο "Ένσταση" εντός της ατομικής καρτέλας του μητρώου του κάθε μέλους, στη ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ. Κάθε άλλο αίτημα επανεξέτασης του διοικητικού ελέγχου, μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας και εκτός συστήματος, δε θα ληφθεί υπόψη και δε θα εξετάζεται.

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1728-anakoinosi-gia-to-mitroo-ekpaidefton-epaggelmatikis-katartisis-d-i-e-k?fbclid=IwAR0aGb9jW023yXf3PzKOR6PbAEVxojdoZnrtQxKVqaunxAQvoqCgD0M7TfQ

 

22-12-2021
Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας θα παραμείνει κλειστό από την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021.
Σας ευχόμαστε Καλή και Δημιουργική Χρονιά !!
 

16-12-2021
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

Δείτε εδώ το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5837/Β/15.12.2021.
Η παρούσα απόφαση καταργεί τις ρυθμίσεις της υπ’ αρ. 5954/23-07-2014 (Β’ 1807) απόφασης (παλιός κανονισμός λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.). Η ισχύς του αρχίζει από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022.
 

15-11-2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ (ΦΟΡΕΙΣ/ΠΡΟΣΩΠΑ) ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο 51/2021 του ΕΦΚΑ, η οποία ορίζει όλες τις διαδικασίες για την πρακτική άσκηση σπουδαστών Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ, η υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών (κατά του κινδύνου ατυχήματος 1%) μεταφέρεται στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εργοδότες) στα οποία υλοποιείται η πρακτική άσκηση.
Ισχύς εφαρμογής: από 01-09-2021 και μετά (ισχύει για όλες τις πρακτικές που είναι σε εξέλιξη από αυτή την ημερομηνία και έπειτα).

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις καλέστε στο τηλέφωνο 27210 94563 καθημερινά 12:00 με 19:00.

 

05-11-2021
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2021 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της Α’ φάσης των εξετάσεων, ανά ειδικότητα, δηλαδή για τις ημέρες 20, 21, 27 και 28 Νοεμβρίου 2021.

Δείτε εδώ την αναλυτική ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ.
 

04-11-2021
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Mητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. Επίσης τα ήδη ενταγμένα στο Μητρώο μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν στοιχεία της αίτησή τους.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης: 3 Νοεμβρίου 2021 έως και 26 Νοεμβρίου 2021.

Δείτε την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπ/σης & Κατάρτισης.
 

17-10-2021

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β ΣΤΟ ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι του Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας να προσέλθουν στον χώρο του ΙΕΚ την Δευτέρα 18/10/21 για ενημέρωση και έναρξη μαθημάτων ως εξής:

Α. Στις 15.00 τα ακόλουθα τμήματα:
    1. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
    2. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
    3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
    4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
    5. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
    6. ΤΕΡΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ

Β. Στις 16.00 τα ακόλουθα τμήματα:
    1. ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (Α και Γ εξάμηνο)
    2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Α και Γ Εξάμηνο)
    3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ (Α και Γ Εξάμηνο)
    4. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Γ. Στις 17.00 τα ακόλουθα τμήματα:
   1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (Α και Γ Εξάμηνο)
   2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
   3. ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
   4. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να τηρηθούν τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολα (μάσκες και πιστοποιητικό εμβολιασμού/νόσησης ή rapid test εκτυπωμένο).
 

11-10-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΈΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2021Β
Σας ενημερώνουμε ότι, ύστερα από την παράταση που δόθηκε στις δηλώσεις μαθημάτων των υποψηφίων εκπαιδευτών για τα Δ.ΙΕΚ ως σήμερα 11-10-2021 και ώρα 9:00 π.μ., η έναρξη της κατάρτισης θα γίνει κατόπιν της ανάθεσης μαθημάτων στους εκπαιδευτές για τα δεκαεννέα τμήματα που θα λειτουργήσουν φέτος στο Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας.
Θα υπάρξει έγκαιρη ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία έναρξης.
 

28-09-2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β' ΦΑΣΗΣ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής Β' φάσης υποψηφίων στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα https://diek.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας το email και συνθηματικό που ήδη έχετε. Αποκλειστική Προθεσμία Εγγραφής των επιτυχόντων από την Τρίτη 28-09-2021 έως και την Παρασκευή 01-10-2021 από τις 13.00 - 18.30.

Περισσότερα: http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1704-epilogh-diek-21-23
 

22-09-2021
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ Α' ΦΑΣΗΣ
Δόθηκε παράταση στις εγγραφές των επιτυχόντων Α' φάσης των Δ.ΙΕΚ του Υ.ΠΑΙ.Θ. ως την Πέμπτη 23-09-2021 (από 13:00 ως 18:30 στη γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας, είσοσος από Λεωφόρο Αθηνών 170).
 

20-09-2021

Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ: Υπαγωγή στην ασφάλιση, Απεικόνιση στην ΑΠΔ, «ΕΡΓΑΝΗ»
Εκδόθηκε από τον ΕΦΚΑ η διευκρινιστική εγκύκλιος 51/2021, η οποία ορίζει όλες τις διαδικασίες για την πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

17-09-2021

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενημερώνει ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) παρατείνεται έως την Παρασκευή, 24-09-2021.

Τελευταία ημέρα κατάθεσης εξέταστρων μέσω της εφαρμογής e-Πληρωμές ορίζεται η Πέμπτη 23-09-2021.
 

16-09-2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α' ΦΑΣΗΣ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής Α' φάσης υποψηφίων στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα https://diek.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας το email και συνθηματικό που ήδη έχετε. Αποκλειστική Προθεσμία Εγγραφής των επιτυχόντων από την Πέμπτη 16-09-2021 έως και την Πέμπτη 23-09-2021 από τις 13.00 - 18.30.

Περισσότερα: http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1702-epilogh-diek-21-22
 

06-09-2021
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ Κ.Υ.Α. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ
Ενημερώνουμε τους εργοδότες και υποψήφιους πρακτικά ασκούμενους, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Κ5/97484/5-8-2021 Κ.Υ.Α «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», η οποία δημοσιεύτηκε στις 26-08-2021 (ΦΕΚ Β΄3938), ότι:
 

  1. όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 3, παρ. 2: «...για την ασφάλιση του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ.1 του άρθρου 10 ν.2217/1994 (Α΄83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση». Κατά συνέπεια, η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο του ατυχήματος σε όσες πρακτικές ξεκινούν από τις 26-08-2021 είναι υποχρέωση του εργοδότη.
  2. Οι καταρτιζόμενοι που έχουν αρχίσει την Πρακτική Άσκηση ή έχουν απόφαση έγκρισης έναρξης Πρακτικής Άσκησης πριν τη δημοσίευση της Κ5/97484/5-8-2021 (Β΄3938) Κ.Υ.Α θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
  3. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ. 3, σε περίπτωση διακοπής και επανέναρξης πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία έναρξης πρακτικής, ήτοι θα ισχύει το νέο θεσμικό πλαίσιο.

 

01-09-2021

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.

Ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ) της χώρας για το έτος κατάρτισης 2021-2022, από την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 15:00 μέχρι και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 23:59.

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης θα υπάρχουν στην αρχική σελίδα της εφαρμογής στον σύνδεσμο:

https://diek.it.minedu.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. εξαμήνου 2021Β μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.gsae.edu.gr/.../top.../1695-eidikothtes-iek-2021b
 

31-08-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.ΠΑΙ.Θ ΓΙΑ ΤΟ 2021Β
1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
3. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (V.I.C.T. TRAVEL)
6. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
7. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
8. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
11. ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
12. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
Περισσότερες πληροφορίες στο 27210 94563 κατά τις ώρες 12:00 – 18:00.

 

27-08-2021
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό να προσέλθουν απαραιτήτως από την Πέμπτη 02-09-2021 έως και την Παρασκευή 10-09-2021 στο ΙΕΚ επιτυχίας τους για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για ραντεβού παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας στο 27210 94563.
Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα επιλογής στο: https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/
 

05-08-2021
Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης. Από 26 έως 31 Αυγούστου 2021 θα είναι ανοικτή η εφαρμογή δήλωσης ημερομηνίας και Εξεταστικού Κέντρου διενέργειας Εξετάσεων (2ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα).
https://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/1620-ekp-enilik_efarmogi
 

05-08-2021
Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. Από Πέμπτη 05/08/2021 έως τη Δευτέρα 20/09/2021, μπορείτε να υποβάλετε τις αιτήσεις συμμετοχής σας (https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/aitisi_iek_2021a).
 

19-07-2021
Παράλληλο Μηχανογραφικό για εισαγωγή σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ως 28/07/2021 η προθεσμία υποβολής.
https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr
 

30-06-2021
Από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Αυγούστου 2021 τίθεται σε ισχύ το πρωινό ωράριο λειτουργίας των ΔΙΕΚ. Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 10:00 έως 14:00. Το Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας θα παραμείνει κλειστό από 1η Αυγούστου έως και 15η Αυγούστου 2021.
 

07-06-2021
Για όσους καταρτιζόμενους δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική τους κατά την έναρξη της ισχύος του ν.4763/2020, ισχύει το άρθρο 48 παρ.3 του ν.4777/2021 σύμφωνα με το οποίο: «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν.4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27».