Έντυπα

Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

  • Για την Έναρξη της Πρακτικής Άσκησης απαιτείται η συμπλήρωση των παρακάτω εγγράφων:

Βεβαίωση Εργοδότη
Στοιχεία Εργοδότη
Αίτηση Έναρξης

  • Μετά τη Λήξη της Πρακτικής Άσκησης απαιτείται η συμπλήρωση των εξής εγγράφων:

Βεβαίωση Παρουσίας (από τον Εργοδότη)

Παράδοση Βιβλίου

  • Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης σε ηλεκτρονική μορφή ΕΔΩ.

 

Λοιπά έντυπα