Καλωσήλθατε στον επίσημο ιστότοπο του Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Καλαμάτας.

Το Δ.Ι.Ε.Κ. συνιστά αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας. Ο σκοπός του είναι η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.