Οι νέες ειδικότητες για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2012

Στο ΙΕΚ Καλαμάτας θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες κατά το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2012Β
(έναρξη μαθημάτων 3 Οκτωβρίου 2012):


Ι. Στο Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Κατάρτισης
     1. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
     2. ΕΛ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
     3. ΕΛ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
     4. ΕΛ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
     5. ΕΛ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ        ΑΝΑΓΚΕΣ
     6. ΕΛ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στις παραπάνω ειδικότητες μπορούν να εγγραφούν κάτοχοι απολυτηρίων όλων των τύπων Λυκείων: ΓΕΛ, ΕΛ, ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, εκτός της ειδικότητας ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για την οποία απαιτείται απολυτήριο Γυμνασίου.


ΙΙ. Στο Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Κατάρτισης
     1. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Για κατόχους απολυτηρίου ΤΕΕ Β΄ Κύκλου του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας με ειδικότητες Κοινωνικών Φροντιστών ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων.
     2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Για κατόχους απολυτηρίου ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ή ΕΠΑΛ του Μηχανολογικού Τομέα της ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού.


Η φοίτηση είναι διετής, εκτός από την ειδικότητα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που έχει διάρκεια ένα εξάμηνο και από τα τμήματα του Γ΄ εξαμήνου που είναι για ένα έτος.


Οι αιτήσεις επιλογής των υποψηφίων καταρτιζομένων θα γίνονται στο ΙΕΚ Καλαμάτας από 03/09/2012 έως και 10/09/2012.


Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι μαζί με την Αίτηση Επιλογής που είναι έντυπη και χορηγείται από το ΙΕΚ πρέπει να προσκομίσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα):
     1. Απολυτήριο Λυκείου ή Γυμνασίου
     2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
     3. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στην ειδικότητα όπου επιθυμούν να επιλεγούν.
     4. Βεβαίωση ιδιότητας τέκνου πολύτεκνης – τρίτεκνης οικογένειας (αν έχουν).

5. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, εφόσον θέλουν να απαλλαγούν από την παρακολούθηση των παραπάνω μαθημάτων κατά τα 2 πρώτα εξάμηνα.


Η επιλογή των καταρτιζομένων γίνεται μηχανογραφικά, με βάση τη βαθμολογία του τίτλου σπουδών, την ηλικία, την τυχόν προϋπηρεσία και την ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης – τρίτεκνης οικογένειας.


Εγγραφές επιλεγέντων: Μετά την ανάρτηση των επιτυχόντων (17/9/2012) και αφού ενημερωθούν από τη γραμματεία του Ι.Ε.Κ για την ειδικότητα που έχουν επιλεγεί, οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Αρ. Λογαριασμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:665/480108-35) το ποσό των διδάκτρων. Στο παράβολο που θα παραλάβουν από την τράπεζα θα πρέπει να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο του καταρτιζόμενου (όχι του γονέα) και η ειδικότητα στην οποία έχει επιλεγεί.
Στην συνέχεια θα πρέπει να προσκομίσουν στο ΙΕΚ την πρωτότυπη απόδειξη της Τράπεζας και να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής που θα τους δοθεί, από 17/9/2012 έως 21/9/2012.
Σε περίπτωση που δεν προσκομίσουν την πρωτότυπη απόδειξη μαζί με την αίτηση εγγραφής στο ΙΕΚ μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, θα χάσουν το δικαίωμα εγγραφής και η θέση τους θα αναπληρωθεί από τους επιλαχόντες.


Δίδακτρα: Τα δίδακτρα που πληρώνετε για κάθε εξάμηνο κατάρτισης είναι :
    Α. 367,00 €     αν είστε Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ε.Ε. ή ομογενείς με Ελληνική Ιθαγένεια.
    Β. 190,00 €  α) Αν είστε κάτω των 24 χρονών, εφόσον είστε πολύτεκνοι ή ορφανοί και ταυτόχρονα το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των γονέων σας δεν υπερβαίνει τις 7.340,00 € ή το ετήσιο δηλωθέν ατομικό σας εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 4.410,00 €.
                 ή       β) Αν είστε άνω των 24 χρονών ,εφόσον είστε πολύτεκνοι και ταυτόχρονα το ετήσιο δηλωθέν ατομικό σας εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 4.410,00 €.
   Γ. Αν είστε αλλοδαποί εκτός χωρών Ε.Ε. τα διπλάσια δίδακτρα από τα παραπάνω δηλαδή:
                α. 367,00 € Χ 2 =734,00 €                  β. 190,00 € Χ 2 =380,00 €
Το εισόδημα προκύπτει με την προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος.
Η μη καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου, συνεπάγεται τη μη εγγραφή του υποψηφίου για την κατάρτιση στο εξάμηνο αυτό.


Με το πρόγραμμα επιταγή Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Vouchers) δίνεται η δυνατότητα επιστροφής των διδάκτρων, εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς το εξάμηνο.


Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 9:30 – 13:30.
Η έναρξη των μαθημάτων έχει ορισθεί για τις 03/10/2012 (τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες από 16:00 – 21:05).


Υπενθυμίζεται ότι το δίπλωμα του ΙΕΚ:
         α) αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν για διορισμό στο δημόσιο
         β) μοριοδοτείται με 150 μονάδες σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε τα χρονοδιαγράμματα, τις ειδικότητες σε όλα τα Δημόσια ΙΕΚ και συνοπτική περιγραφή των ειδικοτήτων.

Από το σύνδεσμο Ειδικότητες μπορείτε να δείτε τους οδηγούς σπουδών, με αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων και του ωρολογίου προγράμματος.