Πρόγραμμα Σπουδών των Νέων Ειδικοτήτων

 

Από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Σπουδών των Νέων Ειδικοτήτων των ΙΕΚ.

Δείτε τον στην ιστοσελίδα http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/969-neaprogrammata  και στο συνημμένο αρχείο.