Ζήτηση αποφοίτων για πρακτική

Από την εταιρεία Public ζητούνται απόφοιτοι συναφούς ειδικότητας για πρακτική άσκηση. Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Συννημμένα: