Εκπαιδευτική επίσκεψη της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων» του Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης

Εκπαιδευτική επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης πραγματοποίησαν την Πέμπτη 14/5/2015, οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων» του Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας.

Έγινε ξενάγηση από τους συντηρητές του χώρου και ειδικότερα την υπεύθυνη συντήρησης κα. Σταυρούλα Πουλυμενέα, που ευχαριστούμε ιδιαίτερα και αφορούσε τις εργασίες που πραγματοποιούνται κυρίως στα ψηφιδωτά. Η ξενάγηση συνεχίστηκε στα εργαστήρια συντήρησης και το αρχαιολογικό μουσείο που βρίσκεται στον συγκεκριμένο χώρο. Το τμήμα συνόδευε ο εκπαιδευτής κ. Κατάκος Αθανάσιος.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Πέτρο Θέμελη για την άδεια που μας παραχώρησε ώστε να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη επίσκεψη.