ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που έχουν δηλώσει το Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας ως πρώτη τους επιλογή, ότι η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται από Δευτέρα 19/08/2019 έως Τρίτη 27/08/2019 και κατά τις ώρες 09:30 – 14:00.

 

Ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου θα γίνεται παρουσία του υποψήφιου εκπαιδευτή κατά την κατάθεσή του.

Παρακαλούμε για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας, όπως ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ο υποψήφιος προσέρχεται αυτοπροσώπως στη γραμματεία του ΙΕΚ Καλαμάτας (ή με τρόπο που ορίζεται από την υπ΄ αριθμ. 6331/380/02.08.2019 προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Καταθέτει:

  1. Αίτηση εκτυπωμένη από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων, υπογεγραμμένη, με τον αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος καθώς και χειρόγραφη αναγραφή του συνόλου των σελίδων που επισυνάπτονται.
  2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  4. Υπόλοιπα δικαιολογητικά ως εξής:

               i.          Δικαιολογητικά για κάθε πεδίο που έχει συμπληρωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση

             ii.          Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του αναλυτικού πίνακα μοριοδότησης.

           iii.          Σε κάθε μοριοδοτούμενο δικαιολογητικό αναγράφεται ο αριθμός που έχει στον πίνακα (π.χ. 1.1.α.1 Πτυχίο)

           iv.          Τα δικαιολογητικά που δεν μοριοδοτούνται επισυνάπτονται τελευταία ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

             v.           Κάθε σελίδα που περιλαμβάνεται στο φάκελο που υποβάλλεται (χωρίς την εκτυπωμένη αίτηση) αριθμείται.

 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληρότητα και ορθότητα του φακέλου που υποβάλουν.

 

Υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι η Δευτέρα 19/08/2019 και ώρα 15:00.

 

Από τη Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας