ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ.ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Καλούνται όλοι οι καταρτιζόμενοι την Παρασκευή 04/10/2019 και ώρα 16.00 να βρίσκονται στον χώρο της γραμματείας του Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας για την έναρξη των μαθημάτων.

Καλή μας αρχή!!!

(Οι αναθέσεις των μαθημάτων στους εκπαιδευτές συνεχίζονται)