Ανακοίνωση

Η γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας δέχεται τους υποψήφιους εκπαιδευτές για την κατάθεση του φακέλου τους από τις 4/11/2015 έως και τις 6/11/2015 και ώρες 11:00-17:00μ.μ.

Οι φάκελοι για να γίνονται δεκτοί πρέπει να είναι πλήρεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 3557/159/20/10/2015 ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΜ.