Κατάθεση Δικαιολογητικών Υποψήφιων Εκπαιδευτών

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που έχουν δηλώσει το Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας ως ΙΕΚ κατάθεσης φακέλου, ότι η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται κατά το διάστημα 19/09/2016 - 21/09/2016 και ώρες: 14:00 - 19:30.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας του ελέγχου, παρακαλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές να έχουν ταξινομημένα τα δικαιολογητικά τους με την σειρά που περιγράφονται στην προκήρυξη.

Υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι η Δευτέρα 19/09/2016 και ώρα 16:00.