Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας το οποίο στεγάζεται στο πρώην Πολυκλαδικό Λύκειο λειτουργεί κανονικά. Η είσοδος στο χώρο του ΙΕΚ γίνεται προσωρινά, μόνο από την Λεωφόρο Αθηνών.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σήμερα 26/09/2016 και ώρα 20:00 μ.μ. λήγει η προθεσμία εγγραφής των επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζομένων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2016Β.

Αύριο θα ανακοινωθεί η λίστα με τους επιλαχόντες.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.