Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η σημερινή καταληκτική προθεσμία εγγραφής των επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζομένων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο μέχρι αύριο Τρίτη 27-09-2016 και ώρα 17:00.

Το Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας το οποίο στεγάζεται στο πρώην Πολυκλαδικό Λύκειο λειτουργεί κανονικά. Η είσοδος στο χώρο του ΙΕΚ γίνεται προσωρινά, μόνο από την Λεωφόρο Αθηνών.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.