Ευρωπαϊκές δράσεις κινητικότητας Erasmus+

Βουκουρέστι (από 19 Ιανουαρίου 2023 έως 1 Φεβρουαρίου 2023)

2021-1-EL01-KA122-VET-000020554: αφορά σε κινητικότητα 14 καταρτιζομένων της ειδικότητας Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Γ’ Εξάμηνο 2022Β).

Δελτίο τύπου για την αποτίμηση του προγράμματος (όπως δημοσιεύτηκε στο δίκτυο EPALE).

Υλικό εκδήλωσης διάδοσης των αποτελεσμάτων της κινητικότητας στους υπόλοιπους σπουδαστές και την ευρύτερη κοινότητα. Όλοι οι συμμετέχοντες στην κινητικότητα έλαβαν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (EUROPASS, συμπλήρωμα σύμβασης μάθησης, πιστοποιητικό παρακολούθησης από το φορέα υποδοχής) όπως προβλέπεται στις συμβατικές υποχρεώσεις της χρηματοδότησης της ΕΕ μέσω των προγραμμάτων Erasmus+.

Βελιγράδι (από 18 Μαρτίου 2023 έως 2 Απριλίου 2023)

2022-1-EL01-KA122-VET-000070658: αφορά σε κινητικότητα 15 καταρτιζομένων των ειδικοτήτων Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Δ’ Εξάμηνο 2023Α), Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας (Β’ Εξάμηνο 2023Α) και VICT Travel (Δ’ Εξάμηνο 2023Α).

Δελτίο τύπου για την αποτίμηση του προγράμματος (όπως δημοσιεύτηκε στο δίκτυο EPALE).

Υλικό εκδήλωσης διάδοσης των αποτελεσμάτων της κινητικότητας στους υπόλοιπους σπουδαστές και την ευρύτερη κοινότητα. Όλοι οι συμμετέχοντες στην κινητικότητα έλαβαν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (EUROPASS, συμπλήρωμα σύμβασης μάθησης, πιστοποιητικό παρακολούθησης από το φορέα υποδοχής) όπως προβλέπεται στις συμβατικές υποχρεώσεις της χρηματοδότησης της ΕΕ μέσω των προγραμμάτων Erasmus+.